.

NAŠE SLUŽBY

Posláním občanského sdružení DIGNO (důstojnost) je pomoc handicapovaným občanům a seniorům k důstojnému životu a to formou osobní asistence.

Jaké nabízíme typy pomoci

Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby — pomoc při stravování, hygieně, polohování, toaletě apod., doprovod k lékaři, na úřad, na nákup, do společnosti aj., zastoupení pečujících rodinných příslušníků v případě jejich nemoci, vyčerpanosti, dovolené či z důvodů jiné potřeby.

Osobní asistence má tedy v nejvyšší možné míře kompenzovat důsledky tělesného postižení a je vhodnou kombinací s ostatními sociálními službami. Tyto služby nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou.

Z historie osobní asistence

osobní asistence

Na konci 60. let minulého století vzniklo v USA hnutí Independent Living — IL, které si kladlo za cíl dosáhnout plné rovnoprávnosti zdravých lidí s postiženými. Hnutí založil na univerzitě v Berkley v Kalifornii společně se svými přáteli, studenty s tělesním postižením, pan Ed ROBERTS. Hnutí mělo dokonce i neoficiální název. Sami si vymysleli úsměnou přezdívku „valící se kvadrouši“.

V roce 1969 vytvořili program zvaný „Strategie nezávislého života“ a začátkem 70. let i první Centrum nezávislého života. Zde byly poskytovány služby lidem se zdravotním postižením, mezi něž patří zejména vzájemné poradenství, informační servis a zprostředkování osobní asistence.

K hnutí se postupně přihlásilo mnoho dalších států a vzniklo také Evropské hnutí sebeurčujícího života — ENIL. Organizace v jednotlivých zemích přijaly zásady hnutí a přizpůsobily je svým konkrétním podmínkám a potřebám.

Osobní asistence v ČR

V listopadu 1989 přijel ze SRN do Hodonína pan Kadlec. V době své emigrace v Německu utrpěl úraz, po němž zůstal na vozíčku. Tento muž přijel se svým osobním asistentem, a stal se tak prvním, kdo mohl ze své vlastní zkušenosti hovořit o tom, o čem v České republice vozíčkáři dosud jen snili. V květnu roku 1991 se konal seminář na němž se sešli zástupci téměř všech sdružení a organizací, v jejichž sféře zájmu je osobní asistence.

Pražská organizace vozíčkářů (POV) se přihlásila za člena evropské větve. Tak se u nás začala pomalu rozvíjet osobní asistence, kterou poskytují nestátní neziskové organizace (NNO). Finance na svoji činnost získávají na základě každoročně podávaných projektů na MPSV ČR, kraje, obecní a městské úřady, nadace. Důležitou položkou financování činnosti jsou i příspěvky ze sponzorských peněz a úhrad uživatelů.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty