.

TISKOVÉ ZPRÁVY

Rok 2007

Vzdělávání zlepšuje nejen poskytované služby
5. února 2007 / DOWNLOAD

Bez práce nejsou koláče a bez vzdělání se jen těžce dosahuje jakéhokoliv úspěchu. To si velmi dobře uvědomuje i vedení občanského sdružení Digno (důstojnost). Protože každé vzdělávání vlastních zaměstnanců něco stojí a v neziskovém sektoru lze „přebytečné“ peníze s těží najít, využilo Digno (důstojnost) pomoci z Evropské unie.

 

Rok 2006

Zapojení handicapovaných dětí mezi vrstevníky
24. října 2006 / DOWNLOAD

Po necelém roce práce kutnohorské občanské sdružení DIGNO (důstojnost) opět úspěšně završuje svou činnost v projektu financovaném společností Philip Morris, určeném na uchování a rozšíření služeb osobní asistence v regionu.

DIGNO (důstojnost) má nové kontaktní místo
2. října 2006 / DOWNLOAD

Občanské sdružení DIGNO (důstojnost) se stále snaží vylepšovat a usnadňovat komunikaci se stávajícími i budoucími klienty, ale i potenciálními zájemci o spolupráci, kterým není život postižených spoluobčanů lhostejný. V září proto otevřelo zcela nové kontaktní místo v Kolíně.
Kolínskou kancelář naleznou všichni se zájmem o podrobné informace týkající se nejen činnosti sdružení, ale i dalších oblastí z problematiky života handicapovaných občanů a seniorů, v zadním traktu budovy ve Sluneční ulici č. p. 76, kde má své sídlo i Centrum služeb pro zdravotně postižené. Otázky lze ovšem do kolínské kanceláře sdružení posílat také elektronickou poštou na adresu kolin@digno.cz, nebo faxem či telefonicky na číslo (+420) 321 571 320.

Neziskovky si svých sponzorů velmi váží
30. června 2006 / DOWNLOAD

Činnost nestátních neziskových organizací je na území ČR financována převážně pomocí nejrůznějších grantů od nadací, státní správy a v současnosti i z Evropské unie. Tyto prostředky ovšem nelze libovolně využívat a jsou téměř vždy určeny na rozvoj služeb.

Osobní asistence jako cesta k důstojnému životu
29. června 2006 / DOWNLOAD

V uplynulém roce podpořila kolínská automobilka TPCA rozvoj regionu částkou 4 miliony korun. Tato suma byla rozdělena formou grantového programu, který byl otevřen pro obce i další neziskové organizace z regionu, pod záštitou Nadace Partnerství.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty