.

PUBLIC RELATIONS

Tato sekce je primárně určena pro novináře. To ovšem nevylučuje, že i ostatní čtenáři zde mohou nalézt zajímavé informace. Sekce Public Relations je prozatím rozdělena do dvou kapitol:

Co je to Public Relations?

Všichni si jistě dovedete představit co znamená reklama. Přeci jen se s ní setkáváte ve svém životě na každém kroku v nerozmanitějších médiích. Posláním reklamy je ovlivnění konkrétních cílových skupin za účelem dosažení většího objemu prodeje nabízených výrobků nebo služeb. Proto je uvažována v co nejkratším časovém horizontu.

Naproti tomu „public relations“ se obrací na širší část veřejnosti tzn. nejen na potencionální zákazníky. Reklama tedy pomáhá prodeji produktů nebo služeb, zatímco public relations míří do mentální sféry, která tvoří obraz (image) organizace, nebo-li veřejné mínění společnosti o organizaci.

Klíčovým bodem kvalitně vedeného PR je systém komunikace, který zastřešuje tyto oblasti činností:

Máte-li připomínky a náměty k fungování občanského sdružení DIGNO (důstojnost) neváhejte nám své názory sdělit. Velmi rádi o nich s Vámi budeme diskutovat a doufáme, že díky vzájemné komunikaci i mnohé vylepšíme. Vše co nám chcete říci piště na e-mailovou adresu digno@digno.cz.
Vaše názory rozhodně nezůstanou založeny a předem Vám za ně děkujeme.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty