.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DIGNO (důstojnost), zapsaný spolek poskytuje služby v oblasti sociální péče, a to již od roku 2001. Zpočátku své služby nabízel jen klientům v Kutné Hoře. Dnes dojíždí za klienty z celého kutnohorského okresu (kromě Zruče n. S.) a dostupné je i blízké okolí sousedící části kolínského okresu.

V roce 2004 získalo občanské sdružení DIGNO (důstojnost) Cenu města Kutné Hory v kategorii Sociální čin roku 2003.

Osobní asistence je oficiálně registrovaná sociální služba v registru MPSV.

Krajský úřad Středočeského kraje vydal pověření k provádění osobní asistence na kutnohorsku.

DIGNO je plně zapojeno do Komunitního plánu Města Kutné Hory.

Poslání sdružení

Pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Stejnou službu nabízí i dětem od 1 roku stáří.

Právní forma a orgány společnosti

Nestátní nezisková organizace — zapsaný spolek. Registrován je ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12203, dne 1. 1. 2014.

Statutární zástupci organizace

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty