.

DALŠÍ SLUŽBY

Mimo služeb běžné osobní asistence nabízíme i tyto služby:

Fakultativní služba - doprava

Klienty DIGNA převážíme včetně vozíčkářů s asistentkou.

Převoz je nutno objednat min. 24 hodin dopředu, raději ještě dříve.

Cesta je klientem hrazena a to kilometrovné a asistenční služba – viz Ceník.

Krizová péče

Ilustrace

Je určena rodinám, které trvale pečují o svého příbuzného s postižením. Pokud člen, který trvale pečuje o postiženého, náhle onemocní, není v rodině často nikdo, kdo by mohl péči ihned převzít.
Naše organizace je zpravidla (podle kapacitních možností) okamžitě schopna převzít péči o postiženého člověka do doby, než se pečující člen rodiny uzdraví.
Občas se bohužel také stane, že se pečující osoba z různých důvodů už o postiženého nemůže starat. V takových případech se snažíme zajistit služby trvalé.

Respitní péče

Respitní péče je určena rodinám, trvale pečujícím o svého dospělého rodinného příslušníka s postižením. Zajistíme komplexní péči o klienta na dohodnutou dobu, aby si pečující rodina mohla oddechnout od soustavné péče, jet například na dovolenou.
Respitní péče dává rodinám jistotu, že na náročnou péči nejsou sami, že si mohou občas odpočinout. Tato jistota mnohdy zabrání rozhodnutí o trvalém umístění postiženého do ústavu.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty