.

Pomáháme získat příspěvek

Příspěvek na péči se podle nového zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje osobám, které jsou v různé míře závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu ČR a nahrazují dosavadní částku za bezmocnost, která byla vyplácena do konce roku 2006 k důchodu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty