.

Komunitní plánování

Spolek DIGNO (důstojnost) z.s. je trvale zapojen do Komunitního plánu Města Kutné Hory, který zahrnuje systém sociálních služeb poskytovaných na Kutnohorsku.
Jsme zapojeni do činnosti 3 skupin - sociální pomoc a péče o seniory, péče o osoby se zdravotním postižením a péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Předseda Josef Dytrych je městem pověřen vedením skupiny osob se zdravotním postižením.
Cílem organizací zapojených do komunitního plánu je realizovat rozvoj sociálních služeb ve městě a okolních obcích, které se připojily ke společnému řešení sociálních služeb.  Od počátku roku 2016 pro Město Kutná Hora spolupracujeme na přípravě inovace Komunitního plánu na roky 2017 – 2019.
Platný 4. komunitní plán Kutné Hory najdete na www.mu.kutnahora.czO sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty