.

Členská schůze 7. 12. 2016

Členská schůze zhodnotila hospodaření spolku za rok 2016, s důrazem na dar ve formě nového automobilu. Můžete náhlédnout do zápisu ze schůze.

Členská schůze 30. 11. 2015

Členskou schůzi svolal jménem výboru předseda sdružení Josef Dytrych. Důvodem bylo schválení nových stanov a také názvu naší organizace. Nutné změny vyplynuly z nového Občanského zákoníku a bylo třeba je provést do konce roku 2015. Jedná se o přeměnu občanského sdružení na spolek.

S platností od 1.1.2016 nese naše organizace název DIGNO (důstojnost) z. s.

K tomuto datu bylo schváleno i nové znění stanov.

Veškeré změny budou podány k zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Členská schůze 1. 2. 2009

Členská schůze složená v podstatě z nových kutnohorských členů řešila důležité změny. Změnou stanov se změnilo sídlo sdružení, upřesněna byla činnost výboru, posíleny rozhodovací pravomoce členské schůze a ustanoveny povinnosti při správě majetku sdružení. Nový výbor má složení: vedoucí, zástupkyně vedoucího a členka výboru, jmenovitě J. Dytrych, I. Doušová a M. Krepsová. Revizní komisi vede M. Novotná. Schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2009 ve výši téměř 2 mil. Kč. Schválen byl systém mezd pro zaměstnance. Očekáváme, že změny přinesou stabilitu a zlepšení sociálních služeb, které DIGNO poskytuje občanům kutnohorského regionu.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty