.

CENÍK SLUŽEB

Služby osobní asistence nelze poskytovat bez individálního přistupu a aktuálního zhodnocení situace klienta. Od těchto individualit se odvíjí i tvorba cen.
Následující ceník proto obsahuje průměrné ceny. Výsledná cena za poskytované služby se tak může u jednotlivých klientů lišit.

U každého uživatele našich služeb je veden podrobný výkaz práce. Zde jsou zapsány všechny návštěvy asistenta u uživatele, včetně doby, po kterou byla v průběhu měsíce na určeném místě asistence poskytována.

Ilustrace

Ceny osobní asistence podle přiznaných stupňů závislosti

Pondělí až pátek 7.00 - 17.00
I.: 85,-Kč/hod;  II.: 95,-Kč/hod;  III.: 105,-Kč/hod;  IV.: 120,-Kč/hod;

Pondělí až pátek (večer a noc)17.00 - 7.00
I.: 95,-Kč/hod;  II.: 105,-Kč/hod;  III.: 115,-Kč/hod;  IV.: 130,-Kč/hod;

Sobota, neděle, svátek
pro všechny stupně 130,-Kč/hod;

Klienti bez příspěvku
95,- Kč/hod

Půjčování invalidního vozíku

Cena za půjčení mechanického invalidního vozíku je pevná, ve výši 10 Kč za den. Jedná se o vozík tuzemské výroby. V případě jeho poškození hradí klient jeho opravu nebo plnou náhradu (dle závažnosti poškození). Dále je možnost si od nás půjčit schodolez, toaletní křeslo a sprchovací lehátko.

Individuální doprava

Cena za dopravu klienta naším vozem je pro rok 2017 stanovena na 12 Kč/km + čas osobní asistence.

Poradenství

Poradenství v sociální a sociálně-právní oblasti poskytujeme pro všechny klienty zcela ZDARMA.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty